สัญญาณของอาการตามัวที่ควรพบแพทย์

ตาพร่ามัว ตามัวอาจเกิดขึ้นร่วมกับอาการอื่น ๆ ซึ่งอาจคล้ายคลึงกับอาการที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง และอาจรุนแรงยิ่งขึ้นหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันเวลา ผู้ป่วยจึงควรพบแพทย์ทันทีหากมีอาการดังต่อไปนี้

ตาพร่ามัว

เจ็บตามาก ตาพร่ามัว
บริเวณตาขาวเริ่มเป็นสีแดง
ปวดศีรษะมาก
ใบหน้าบิดเบี้ยว
พูดลำบากหรือติดขัด
ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อข้างใดข้างหนึ่งได้
มีปัญหาในการมองเห็น หรือสูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือทั้งหมดชั่วคราว
สาเหตุของอาการตามัว
อาการตามัวอาจเกิดขึ้นได้จากทั้งปัญหาเกี่ยวกับดวงตาโดยตรง ผลกระทบจากโรคอื่น เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ตาแห้ง หรือมีแผลบริเวณดวงตา
การบาดเจ็บบริเวณดวงตา
กระจกตาถลอก หรือรอยแผลเป็นบนกระจกตา
จอตาติดเชื้อ
โรคเส้นประสาทตาอักเสบ
โรคจอประสาทตาเสื่อม ส่งผลโดยตรงต่อจอประสาท ซึ่งทำให้ความสามารถในการมองเห็นและการตอบสนองต่อแสงลดลง ผู้ป่วยจะค่อย ๆ สูญเสียการมองเห็นจนอาจทำให้ตาบอดได้
ความผิดปกติของภาวะการหักเหของแสง สามารถรักษาได้โดยการสวมแว่นตา โดยแบ่งเป็น ตาพร่ามัว

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published